Giới Thiệu Chung

Nghiên Cứu Thời Gian

Skill-Math hoạt động thông qua nghiên cứu thời gian thực tế của từng người vận hành trên mỗi quy trình công đoạn bằng cách thay thế Đồng hồ bấm giờ thông thường bằng Đồng hồ bấm giờ trên thiết bị di động / Máy tính bảng được kết nối trực tiếp với hệ thống

Chuyển tất cả thông tin như chi tiết người công nhân, chi tiết quy trình, chi tiết kiểu dáng và nghiên cứu thời gian từ thủ công sang kỹ thuật số thành một hệ thống cơ sở dữ liệu thuận tiện cho bạn truy cập bất cứ lúc nào.

Cân Bằng Chuyền

Skill-Math giúp tối ưu cần bằng chuyền dựa trên Sản Lượng Mục Tiêu cho mỗi giờ hoặc số công nhân trên chuyền, để tránh tình trạng tắt nghẽn cổ chai trên chuyền và có thể thấy được thời gian chưa sử dụng và sản lượng dự kiến ra chuyền theo từng công đoạn.

Với tính linh hoạt và tốc độ mô phỏng Cân Bằng Chuyền, Skill-Math mang đến cho bạn những lợi ích sau:

  • Kết Quả Tối Ưu
  • Tránh Tắc Nghẽn Cổ Chai
  • Giảm Thời Gian Chờ
  • Khả Năng Đạt Năng Suất Cao Hơn

Lập Kế Hoạch Nhân Lực

Dựa trên việc Xác định Kỹ năng của Người công nhân với đánh giá/xếp hạng của họ, Skill-Math có thể tối ưu hóa hiệu suất của dây chuyền sản xuất bằng cách chỉ định những người công nhân tốt nhất dựa trên bộ kỹ năng của họ trên từng quy trình/vận hành.

Dễ Dàng, Nhanh Chóng và Chính Xác

Ngân Hàng Dữ Liệu Kỹ Năng Công Nhân

Skill-Math giúp xác định kỹ năng công nhân cho từng quy trình công đoạn, nhiều công đoạn và loại thiết bị, dựa vào tham số đánh giá/xếp hạng được IE thiết lập và lưu trữ chúng trong Ngân Hàng Dữ Liệu Kỹ Năng như Hiệu Suất Theo Cá Nhân

Phương thức cải tiến dựa trên Phân Tích Xu Hướng Kỹ Năng,bạn có thể nhận được:

  • Thiết lập tham số linh hoạt trong đánh giá/xếp hạng về kỹ năngl
  • Tính toán nhanh chóng trong việc xác định cấp bậc dựa vào nghiên cứu thời gian
  • Hiệu suất cá nhân Chính Xác

Quản Iý Thiết Bị

Công cụ sẽ hỗ trợ cho bạn Giám sát và kiểm soát đầy đủ trạng thái và vị trí thiết bị của bạn, giúp bạn dễ dàng di chuyển máy giữa các chuyền may để đáp ứng yêu cầu về thiết bị theo mã hàng đang chạy trong sản xuất và báo cáo sự cố máy để thợ máy phản hồi nhanh hơn.

Với sự trợ giúp của QR Code, hệ thống có thể giúp bạn theo dõi và cung cấp cho bạn tình trạng chi tiết của máy móc (đang hoạt động, đang bảo trì, hỏng hóc)