“Skill-Math được thiết kế đặc biệt cho các ngành công nghiệp thời trang, nơi sử dụng lượng lớn lực lượng lao động. Ý tưởng của hệ thống là ghi lại khả năng/kỹ năng của người lao động và xác định thang điểm đánh giá cho từng người theo từng kỹ năng”

Đối với ngành May mặc và Da giày, điều rất quan trọng là phải biết kỹ năng của người công nhân một cách chi tiết về thời gian tiêu chuẩn của nhà máy, tham số tiêu chuẩn, cân bằng chuyền và cải thiện năng suất liên tục để đạt được kết quả tối ưu nhất.

Tin Mới